اطلاع رسانی پنل تخصصی "تبادل تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه در اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی"
1398-11-25
اطلاع رسانی پنل تخصصی "تبادل تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه در اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی"

 


اطلاع رسانی پنل تخصصی "تبادل تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه در اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی"

 

بنا بر رایزنی ها و هماهنگی های صورت گرفته، در پنل تخصصی "تبادل تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه" در اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی،  تجربیات شرکت های " شرکت فولاد مبارکه" ، "شرکت امداد  خودرو"، "شرکت توزیع برق مشهد" و "بانک ملت" برای ارایه توسط مدیران ارشد اجرایی این صنایع قطعی گردیده است.

 

 

دکتر میر علی سید نقوی، دبیر علمی کنفرانس