برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 پانل تبادل تجربیات موفق در کانون های ارزیابی و توسعه
1398-12-06 13:15-14:45
سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
2 کارگاه آشنایی با مدل هی گروپ در ارزیابی و رتبه بندی مشاغل
1398-12-06 14:00-14:45
سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی 60
0 ریال
3 کارگاه تحلیل الگوهای رفتاری( پارادوکس های شخصیت)- نسل جدید آزمون های شخصیت
1398-12-06 15:15-16:00
سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
4 کارگاه آگاهی از روندهای جدید پژوهشی در حوزه مدیریت منابع انسانی با تکنیکهای جستجوی پیشرفته در پایگاههای علمی
1398-12-06 13:15-14:00
سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری
0 ریال
5 کوچینگ منابع انسانی با رویکرد چشم انداز سازی شغلی
1398-12-06 10:30-11:30
سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
6 پنل چالشها و راهکارهای دولتی بودن شرکتهای تجاری
1398-12-06 15:00-16:45
سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
7 اصول و فنون مصاحبه استخدامی (ویژه مصاحبه کنندگان)
1398-12-06 11:30-12:15
سالن شوری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
8 راهکارهای افزایش اثر بخشی کانون‌های ارزیابی
1398-12-06 16:00-16:45
سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
9 پنل چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی
1398-12-06 15:00-16:45
سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
0 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.