1. پایان مهلت ثبت نام در کنفرانس ( و ثبت نام در کارگاهها و پنلها)
پایان مهلت ثبت نام در کنفرانس ( و ثبت نام در کارگاهها و پنلها)
2. اطلاع رسانی پنل تخصصی "تبادل تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه در اولین کنفرانس ملی توسعه و تعالی منابع انسانی"
3. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل تا 20 بهمن ماه
تمدید مهلت ارسال مقالات کامل تا 20 بهمن ماه
4. در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی کارگاه تحلیل الگوهای رفتاری( پارادوکس های شخصیت)- نسل جدید آزمون های شخصیت رونمایی خواهد شد
5. پانل تبادل تجربیات موفق در کانون های ارزیابی و توسعه
شرکت ملی نفت، امداد خودرو و شرکت قطارهای مسافری فدک ازجمله شرکت های موفقی هستند که در سالیان گذشته نسبت به تدوین و پیاده سازی برنامه های ارزیابی و توسعه مدیران و کارکنان خود پرداخته اند؛ در این پانل ضمن ارایه تجربه این شرکت ها به بررسی چالش های کانون های ارزیابی و توسعه _ که دارای مجوز رسمی از سازمان اداری و استخدامی هستند_ پرداخته خواهد شد.