دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور همواره نقش اساسی در تحولات علمی و توسعه منابع انسانی داشته است. دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی با برخورداری از اساتید برجسته و ممتاز حوزه مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی، چندین دهه است که  به آموزش، توسعه و تعالی منابع انسانی کشور پرداخته است و ماحصل آن تربیت مدیران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی در سطوح سازمان ها و دانشگاه های معتبر در سراسر کشور بوده است. در این راستا و با توجه به اهمیت حوزه مدیریت منابع انسانی، این دانشگاه اقدام به برگزاری "اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی" با محوریت اصلی "کانونهای ارزیابی و توسعه"  و اهدافی چون رشد حرفه گرایی در مدیریت منابع انسانی، تبادل تجربیات موفق مدیران، و ... در تاریخ 10 مهر ماه 1399 نموده است.