• نحوه ثبت نام و ارسال مقاله چگونه است؟
     پاسخ: لطفاً در منوی «ثبت نام» گزینه «راهنمای ثبت نام و فرم شرکت در کنفرانس و کارگاههای آموزشی و ... » را مطالعه فرمایید.

 

    • نحوه پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس چگونه است؟
     پاسخ: لطفا در منوی «اطلاعات کنفرانس»، گزینه ی «راهنمای استفاده از سامانه » را مطالعه فرمایید.
    • برای پرداخت هزینه ثبت نام، چه باید کرد؟
     پاسخ: لطفا در منوی «اطلاعات کنفرانس»، گزینه ی «راهنمای استفاده از سامانه » را مطالعه فرمایید.
    • هزینه ثبت نام برای افراد مختلف چقدر است؟
     پاسخ: لطفا در منوی «ثبت نام »، گزینه ی «فرم شرکت در کنفرانس» را مشاهده کنید.

 

    • آیا اگر هزینه را دیرتر پرداخت کنیم افزایش هزینه ای وجود خواهد داشت؟
     پاسح: خیر. ثبت نام تا روز قبل از کنفرانس با همان تعرفه های اعلامی انجام خواهد شد.

 

    • مقالات پذیرفته شده در کجا نمایه سازی می شوند؟
     پاسخ: مقالات تهیه شده به زبان فارسی در ISC نمایه می شوند.

 

    • آیا مقالات پذیرفته شده در نشریات هم چاپ می شوند؟ 
     پاسخ: طبق توافقات انجام شده، مقالات با کیفیت بالا و منتخب کنفرانس در نشریه مطالعات بهبود و تحول به چاپ خواهند رسید.

 

   • ·        چه زمانی و چگونه گواهی پذیرش به نویسندگان تحویل خواهد شد؟

پاسخ: پس از اتمام کنفرانس ، گواهینامه پذیرش مقالات به مقالات مورد پذیرش کنفرانس، ارائه خواهد شد.اگر دو نفر نویسنده قصد شرکت در کنفرانس را داشته باشند یک هزینه کافی است یا دو تا؟

 

پاسخ:  برای هر مقاله ، یک هزینه و یک نویسنده جهت شرکت در کنفرانس در نظر گرفته خواهد شد. در گواهی پذیرش نام همه نویسندگان درج خواهد شد.


  از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول حداکثر چند مقاله پذیرفته می گردد؟

پاسخ: یک مقاله

 

 

    آیا کتابچه مقالات به صورت فیزیکی چاپ می شود؟ 

پاسخ : خیر، به صورت CD خواهد بود.