نام پنل: چالشها و راهکارهای دولتی بودن شرکتهای تجاری

 

اعضاء پنل:

دکتر سید مهدی الوانی  ( دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

دکتر میر علی سید نقوی (دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر عبدالصمد خدامی (شرکت بیمه ایران)

دکتر عباس غفاری ( شرکت رایزکو)

 

محورهای بحث و تبادل نظر در پانل:

  • آیا دولتی بودن شرکتها، ماهیتا نامطلوب و غیر مفید است؟
  • شرکتهای کسب و کاری که توسط دولت اداره می شوند، چه چالشهایی را تجربه می کنند؟ این چالشها چه تاثیری بر مدیریت منابع انسانی آنها دارد؟
  • این شرکتها چه فرصتها و مزیتهایی دارند؟  و آیا می توان از این فرصتها به نفع مدیریت منابع انسانی استفاده کرد؟
  • راهکارهای مدیریت موثر در شرکتهای دولتی چیست؟ و چگونه می توان تبعات منفی را در آنها کاهش داد؟

لازم به ذکر است این پانل از ترکیب اساتید و مدیران اجرایی برگزار خواهد گردید.


جهت ثبت نام در این پانل به این لینک مراجعه فرمایید

login