اولین کنفرانس توسعه و تعالی مدیریت منابع انسانی، محوریت اصلی خود را بر کانونهای ارزیابی و توسعه قرار داده است و برای اولین بار نسبت به برگزاری "باشگاه و پنل انتقال تجربیات موفق در زمینه کانونهای ارزیابی و توسعه" اقدام نموده است. این بستر می تواند برای بسیاری از اساتید، مدیران و کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، محملی برای یادگیری، اقدام پژوهی، تبادل تجربه و آشنایی با بهترین تجربیات و نمونه های عملی در کشور بوده و رسالت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در راستای رشد حرفه ای گرایی و پیوند علم و عمل، در حوزه مدیریت منابع انسانی جامعه عمل بپوشاند.اعضاء پنل:
•  دکتر سید مهدی الوانی ( دانشگاه علامه طباطبایی)
•  دکتر میرعلی سید نقوی ( دانشگاه علامه طباطبایی)
•  دکتر مجید سلیمی ( دبیر علمی و مسئول پنل)
•  دکتر حسین وزیری سابقی( عضو پنل)
•  دکتر محمد مهدی علی شیری (عضو پنل)


محورهای بحث و تبادل نظر در این پنل:

•گذر از مراکز سنتی ارزیابی و معرفی نسل جدید مراکز ارزیابی و توسعه (دکتر مجید سلیمی)

•نقش نگارش تحلیلی و مباحثه در فرآیند استخدامی کانون ارزیابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دکتر همایون کرد)

•انتصاب مدیران با استفاده از کانون ارزیابی و با تاکید بر شایستگی های فنی و تخصصی در بانک ملت (دکتر مسعود سعید پناه / دکتر محبوبه معماری)

•ارائه الگوی تطبیقی جایگزینی مدیران با محوریت کانون ارزیابی (تجربه شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد براساس بهینه کاوی شرکت BMW)  _ (دکتر محمدرضا رئیسی)

•بکارگیری کانون ارزیابی در استخدام اپراتورهای اتاق تماس و انطباق نتایج با عملکرد شغلی آنها در امداد خودرو(دکتر محمد صدری نیا)

برای ثبت نام در این پانل از این لینک  استفاده نمایید.


login