پنل چالشهای مدیریت منابع انسانی در صنعت پتروشیمی


اعضای پنل :

•دکتر منصور معظمی
•دکتر صالح رحیمی
•دکتر کوشکی جهرمی
•دکتر مولایی
•دکتر نصر اصفهانی


 محور های بحث و تبادل نظر در این‌ پنل :
 
▪️ساختار نفت
▪️پیچیدگیهای  کار در مناطق  عملیاتی
▪️چالشهای مدیریت منابع انسانی نفت
▪️نفت و انقلاب  صنعتی چهارم

 

برای ثبت نام در این پنل از این لینک استفاده نمایید.

 

login